Formulář DA 3161 - Jak stáhnout a upravit DA 3161

Poslední aktualizace 31. května 2023 by Tina Clarková


Formulář DA 3161 je formulář pro doložení výdeje nebo příjmu majetku a zařízení. Celý název formuláře je Žádost o vydání nebo odevzdání a to je běžně známé jako ruční potvrzení. Kde si můžete stáhnout DA Form 3161 a dokonce vyplnit/podepsat dokument? Stačí se dozvědět více o konkrétním průvodci z článku.

Jak stáhnout a upravit DA 3161

Část 1: Obecný úvod

Formulář DA 3161 je formulář pro armádu Spojených států pro žádost o vydání nebo odevzdání. Formulář se používá pro podrobné informace o zásobách, které mají být odevzdány nebo jsou vydávány určité straně. DA 3161 je k dispozici na webových stránkách s dokumentací armády Spojených států nebo může být dodán prostřednictvím armádního velení. Je důležité, aby strana, která vyplňuje formulář DA 3161, musí nejprve identifikovat dokument, který se používá k nahlášení odevzdání nebo problému.

Formulář obsahuje části pro poskytování informací o vydávané nebo odevzdávané položce, jako je její popis, množství a identifikační čísla. Obsahuje také oddíly pro zaznamenání jména a hodnosti osoby, která zásilku přebírá nebo odevzdává, stejně jako datum a podpis.

Formulář DA 3161 slouží jako záznam o odpovědnosti, který zajišťuje, že armáda může sledovat pohyb a distribuci svého majetku a vybavení. Je to důležitý dokument pro udržení přesné inventarizace a pro usnadnění efektivního řízení armádních zdrojů.

Část 2: Jak vyplnit formulář DA 3161

Před vyplněním formuláře DA 3161 nejprve zaškrtněte příslušné políčko, které odpovídá použití tohoto formuláře. A pak musíte vyplnit všechny obecné informace týkající se žádosti.

Krabice 1-2: V polích uveďte číslo požadavku a číslo voucheru.

Krabice 3-9: Určete, komu jsou materiály zasílány, požadované datum, priorita a autorizace a všechny identifikační údaje o položkách, které mají být vydány nebo odevzdány.

Box 12: Ověřte všechny konkrétní informace o položkách, které mají být vyplaceny nebo odevzdány. Uveďte čísla položek, skladová čísla, popisy, množství, kódy, ceny a náklady pro každou jednotlivou položku. Všechna očíslovaná množství a náklady musí být přidána a sečtena ve spodní části rámečku 12.

Na formuláři DA 3161 nejsou žádné kódy akcí dodávek - kolonka 12G se používá k doložení množství odevzdaných položek. Kódy akcí musí být vyplněny v kolonce 12F. Při vyplňování formuláře použijte jednu z následujících možností:

I - počáteční,

R - výměna,

FWT - Fair Wear and Tear,

RS - Zpráva z průzkumu,

EX – Přebytek,

SC - Výpis poplatků,

LT - Lateral Transfer.

Formulář musí být podepsán schvalující stranou se všemi účastníky dodavatelského řetězce, kteří se účastní odhlášení při vydání odevzdání jmenovaných dodávek ve formuláři.

Kopie DA 3161 by měla být uschována pro účely vedení záznamů, aby se zajistilo, že všechny položky budou účtovány a řádně vydány prostřednictvím dodavatelského řetězce.

Formulář DA 3161

Část 3: Videonávod a nápověda k vyplnění DA 3161


Část 4: Rychlý návod k vyplnění DA 3161 PDF

Jakmile si stáhnete formulář DA 3161, PDFElement by měl být všestranným editorem a převodníkem PDF. Ať už máte naskenovaný dokument nebo stažené PDF, vždy můžete formulář vyplnit v editoru PDF. Umožňuje přidávat textové soubory, obrázky, vodoznaky, odkazy a další prvky. Kromě toho můžete do formuláře DA 3161 přidat podpisy, soubor vytisknout nebo dokonce převést do jiného formátu souboru.

1. Vyplňte formulář DA 3161 a další s automatickou detekcí sloupců a pokročilým algoritmem OCR.

2. Převeďte formulář DA 3161 do jiného formátu souboru, jako je Word, Excel nebo PPT pro další úpravy.

3. Přizpůsobte svůj vlastní podpis do formuláře DA 3161 a použijte jej na PDF jako komplexní řešení.

4. Poskytněte více funkcí tisku pro tisk formuláře DA 3161 podle požadavků.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Přidejte soubor DA Form 3161 PDF

Stáhněte a nainstalujte PDFElement, můžete spustit program na vašem počítači. Poté můžete kliknout na Soubor menu a zvolte Otevřená tlačítko pro import formuláře DA 3161. Umožňuje přímo zobrazit náhled a upravit soubor PDF. Kromě toho můžete také převést naskenovaný dokument do upravitelného PDF.

Import formuláře DA 3161

Krok 2: Upravte a vyplňte formulář PDF

Jakmile naimportujete formulář PDF, můžete kliknout na Změnit menu a zvolte doplnit text knoflík. Poté můžete kliknout na požadované pole, které chcete upravit, což pole automaticky rozpozná. Stačí zadat požadované informace, které chcete vyplnit, a před uložením se ujistěte, že je vše v pořádku.

Upravte PDF pomocí Wondershare

Krok 3: Přidejte podpis do formuláře DA 3161

Přejděte do nabídky Formulář a vyberte Pole digitálního podpisu přetáhněte pole podpisu na správné místo v dokumentu a klikněte na vstoupit knoflík. Pokud stále nemáte digitální podpis, můžete kliknout na Komentáře menu a zvolte Ručně psaný podpis volba. Stačí kliknout na Vytvořit tlačítko odpovídajícím způsobem přizpůsobit.

Přidejte digitální podpis

Krok 4: Převeďte PDF do jiného formátu souboru

Pokud nechcete upravovat PDF na jiném zařízení pomocí Wordu nebo Excelu, můžete také přejít na Konvertovat menu a zvolte Na slovo knoflík. Poté můžete nastavit požadovaná nastavení pro dokument aplikace Word. Ve vyskakovacím okně pojmenujte soubor Word a klikněte na tlačítko Uložit a váš formulář PDF souboru DA 3161 se uloží jako dokument aplikace Word.

Převést PDF do aplikace Word Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Proč investovat do čističky vzduchu?

Když potřebujete stáhnout, vyplnit nebo převést formulář DA 3161, zde je konečný průvodce, kterého byste se měli řídit. Ať už potřebujete najít průvodce, jak vyplnit formulář, konečný editor PDF pro přidání informací a podpisu, nebo dokonce převést formulář DA 3161 do jiného formátu souboru, vždy najdete požadované informace v článku.