Je možné vylepšit nebo zostřit animovaný GIF [Průvodce 2024]

Naposledy aktualizováno 9. února 2024 by Peter Wood


Animace GIF jako komprimovaný obrázek není při cestování nijak zvlášť vysoká z hlediska celkové kvality a jasnosti. Zostření animací GIF může zlepšit jemné detaily a zpevnit okraje prvků v rámci, což je způsob, jak zvýšit kvalitu a vizuální jasnost animace GIF. Během procesu ostření se však mohou objevit artefakty. Tento článek vám ukáže, jak dosáhnout ideální kvality ostření a vizuálního zhodnocení° jak zostřit GIF animace k dosažení vyváženého stavu kvality a viditelnosti.

Zostřit animovaný GIF

Část 1: Jak přímo zaostřit animovaný GIF

Ostření může pomoci přitáhnout pozornost diváka a zaměřit se na konkrétní prvky nebo oblasti. Zostření animací GIF může být dobrým způsobem, jak upoutat pozornost a zdůraznit klíčové části animace. Dobrý nástroj může animaci GIF vyniknout a být profesionálnější, WidsMob GIF je software speciálně navržený pro úpravu GIF animací s velmi komplexními a profesionálními nástroji.

1. Uložte animace GIF s rozlišením 320 pixelů a 10 snímků za sekundu.

2. Podpora až 50 snímků za sekundu a tisíce barevných podání.

3. Upravte nastavení HSL animace GIF pro zostření animace GIF.

4. Upravte velikost animace GIF tak, aby vyhovovala různým platformám sociálních médií.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte WidsMob GIF na vašem softwaru. Po spuštění klikněte na Editor GIF a ve vyskakovacím dialogovém okně vyberte software pro import animace GIF. Po importu animace GIF můžete vybrat obsah animace GIF na časové ose pod rámečkem náhledu.

Vyberte Fotografie na GIF WidsMob GIF Hrát

Krok 2: Při přehrávání animace GIF klikněte na Úprava GIF ve 3 možnostech, které se objeví, můžete zostřit animaci GIF. Nastavte posuvník Kontrasta sledujte změny v okně náhledu, zatímco Nasycení a Jas upravit, můžete nejlépe získat zaostřenou animaci GIF.

WidsMob GIF Úprava videa

Krok 3: Pro usnadnění sdílení GIF animací je nutné upravit velikost GIF podle sociálních médií. Stačí kliknout na možnosti tlačítko v Velikost GIF, v možnostech, které se zobrazí, vyberte sociální platformu a určete typ příspěvku, abyste získali animaci GIF, kterou lze sdílet přímo na webu.

WidsMob GIF Velikost

Krok 4: Před exportem klikněte na Nastavení GIF tlačítko pro úpravu snímkové frekvence animace GIF. Zadejte odpovídající snímkovou frekvenci do textového pole za Snímková frekvence, zatímco přehrávání animace GIF v okně náhledu se odpovídajícím způsobem změní.

WidsMob Přidat rámeček GIF

Krok 5: Export vysoce kvalitní animace GIF. upravte posuvník Kvalita in Nastavení GIF pro zajištění výstupní kvality animace GIF. kliknutím na tlačítko Exportovat GIF úspěšně uložíte zaostřenou animaci GIF.

WidsMob GIF Kvalita Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 2: Jak ručně zaostřit animovaný GIF

Při doostřování animací GIF jako celku, protože paleta animací GIF je omezená, může při automatickém doostřování dojít k haloingu hran a pixelizaci. Na to existuje řešení a převedením animace GIF na fotografii a provedením upscale obrázku AI můžete zajistit kvalitu animace GIF a také zostřit animaci GIF a zároveň zlepšit kvalitu. WidsMob ImageConvert je dávkový konvertor a editor obrázků, který může snadno provádět různé úpravy obrázků.

1. Podpora importu řady obrazových formátů, jako jsou formáty JPG, JPEG, PNG, BMP a RAW.

2. Dávková konverze obrazových formátů, animace GIF lze převést na snímky pro export a uložení.

3. Základní funkce pro úpravu fotografií, jako je oříznutí, úprava velikosti, otočení atd.

4. Funkce AI upscaling podporuje export obrázků až 4krát.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Zahájení WidsMob ImageConverta klepněte na tlačítko import tlačítko pro oficiální vstup do softwaru. Klikněte na přidat dialogové okno importuje animace GIF do softwaru. Po úspěšném importu vyberte animaci GIF a klikněte na Konvertovat pro vstup na stránku převodu animace GIF.

Importujte fotografie do ImageConvert ImageConvert Převést GIF

Krok 2: Na stránce převodu animace GIF klikněte na Uložit tlačítko, zvolte Exportovat všechny snímky in možnostia vyberte formát exportu a adresu úložiště pro každý snímek. Klikněte na Vývoz tlačítko pro převod animace GIF na fotografii a její uložení.

ImageConvert Export GIF

Krok 3: Importujte všechny fotografie úspěšně převedené z GIF do WidsMob ImageConvert, vyberte je a klikněte na Dávka tlačítko a vyberte Super rozlišení AI v možnostech, které se objeví pro vyvolání pole pro změnu velikosti animace GIF.

ImageConvert Batch GIF

Krok 4: Vyberte faktor upscalingu Režim měřítkaa můžete také zaostřit animaci GIF při převzorkování. Po dokončení zpracování klikněte na Konvertovat exportovat zaostřenou animaci GIF.

ImageConvert GIF Batch AI Super Resolution

Krok 5: Jít do WidsMob GIF, Klepněte na tlačítko Fotka do GIFu a klepněte na tlačítko Přidat rámečky tlačítko na stránce pro import zaostřených fotografií do softwaru. Jakmile je fotografie importována do softwaru, animace GIF se znovu vygeneruje a začne se automaticky přehrávat, stačí kliknout na Exportovat GIF exportujte ručně zaostřenou animaci GIF.

WidsMob GIF editor Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Proč investovat do čističky vzduchu?

Během procesu zostřování animovaného GIFu může export způsobit, že se animace GIF bude jevit mírně rozmazaná kvůli kompresnímu faktoru. Nicméně při použití WidsMob GIF upravit, může nejen zmírnit výše uvedený problém, ale také může zlepšit celkovou vizuální kvalitu. Pokud chcete dosáhnout vyšší celkové kvality, můžete tak učinit ve spolupráci s WidsMob ImageConvert.