Jak vytvořit GIF v aplikaci Clip Studio Paint – zde jsou podrobné kroky

Naposledy aktualizováno 14. října 2023 by Peter Wood


Clip Studio Paint je velmi oblíbený digitální softwarový kreslicí program s řadou praktických nástrojů pro vytváření jemných digitálních uměleckých děl. Clip Studio Paint zároveň poskytuje velmi zajímavou funkci, která spočívá v nepřetržitém kreslení více pláten pro vytváření animací GIF, ale proces operace není tak jednoduchý. Tento článek shrnuje podrobné kroky pro vytvoření animace GIF v aplikaci Clip Studio Paint. Podle následujících kroků můžete vytvořte animaci GIF v aplikaci Clip Studio Paint.

Vytvořte GIF v aplikaci Clip Studio Paint

Část 1: Jak vytvořit GIF v programu Clip Studio Paint

Animované obrázky GIF se v dnešním online světě staly všudypřítomnou formou digitálního vyjádření. Tyto smyčkové animace si našly své místo v našich konverzacích a interakcích na sociálních sítích, ať už se používají pro humor, vyprávění příběhů nebo předávání emocí. Pokud jste někdy přemýšleli, jak vytvořit své animované GIFy, jste na správném místě. Postupujte podle těchto kroků a budete moci vytvářet své vlastní animované obrázky GIF v aplikaci Clip Studio Paint.

Krok 1: Start Clip Studio Malování na počítači klikněte na Soubor na horním panelu nástrojů vyberte Nový v rozevírací nabídce vyvolejte dialogové okno plátno a vyberte základní typ plátna. Zkontrolujte, zda Vytvořte pohyblivou ilustraci zajistit, aby bylo možné vytvářet animované GIFy.

Clip Studio Paint File Nový Clip Studio Paint Create

Krok 2: V dolní části dialogového okna zvolte nastavení snímkové frekvence, počtu snímků a doby přehrávání animace. Po dokončení nastavení klepněte na OK tlačítko pro vstup na stránku produkce animace GIF. Chcete-li přivolat Timeline panelu, musíte kliknout na Windows a vyberte Timeline v rozevírací nabídce přidejte níže úspěšnou oblast nástroje časové osy.

Časová osa Clip Studio Paint

Krok 3: Vyberte první buňku v Timeline a začněte kreslit animaci GIF. Pokud potřebujete přidat novou buňku, stačí kliknout na Nová buňka animace knoflík. Po úspěšném nakreslení první buňky můžete tuto vrstvu použít k nakreslení trajektorie pohybu po animaci GIF.

Krok 4: Po úspěšném zkopírování vrstvy vyberte druhou vrstvu a klepněte na Přiřadit buňku k rámu tlačítko pro vytvoření spojení s první vrstvou. V tuto chvíli klikněte na Povolit slupky cibule na časové ose, abyste při kreslení následujících vrstev viděli trajektorii pohybu předchozí vrstvy, abyste získali animaci GIF, kterou lze nepřetržitě přehrávat.

Povolit Clip Studio

Krok 5: Klepněte na tlačítko Hrát pro kontrolu, zda se animace GIF přehrává plynule. Po správném náhledu přepněte na Soubor v horním panelu nástrojů klepněte na Vývoz a zvolte exportovat animaci GIF do animovaný GIF formát.

Clip Studio Paint Exportujte animovaný GIF Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 2: Jak vytvořit animovaný GIF, který bude hrát hladší než Clip Studio Paint

Když Clip Studio Paint vytváří animace GIF, protože se kreslí snímek po snímku, připojení přehrávání nemusí být hladké. Navíc během procesu kreslení je software příliš profesionální a není tak přátelský k nováčkům. V tuto chvíli se lepší volbou stane aplikace, která se snadno ovládá a umí produkovat kvalitní a nadstandardní GIF animace. WidsMob GIF je software, který dokáže vytvořit animaci GIF snímek po snímku, což je velmi vhodné pro vaše potřeby.

1. Vytvořte animované obrázky GIF z obrázků a řady dynamických obrázků.

2. Upravte velikost animace GIF pomocí předvoleb v softwaru.

3. Upravte kvalitu animace GIF pro dosažení vysoké kvality.

4. Aplikujte na animaci GIF počítání smyček, abyste přilákali pozornost publika.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte WidsMob GIF na tvém počítači. Po dokončení instalace spusťte software. Na domovské stránce budou 3 funkce pro vytváření a úpravu GIF animací, vyberte Fotka do GIFu mezi nimi a zadejte stránku pro vytváření animací GIF ze statických obrázků. Klikněte na Přidat rámečky tlačítko na horním panelu nástrojů pro přidání obrázků do softwaru.

Vyberte Fotografie na GIF

Krok 2: Po úspěšném importu fotografií si budete moci přehrávat animaci v okně náhledu. V tuto chvíli budou fotografie mimo provoz. Stačí pouze pozastavit přehrávání animace GIF a poté přímo přetáhnout fotografie na časové ose, abyste změnili pořadí přehrávání. Po dokončení úpravy klepněte na Hrát potvrďte, zda je správná.

WidsMob GIF Hrát

Krok 3: Aby byla animace GIF koherentnější, musíte upravit HSL fotografie. v Nastavení rámečku v pravém panelu nástrojů můžete upravit Kontrast, Nasycení, a Jas fotografie. Úpravy lze provést přetažením odpovídajícího posuvníku, ale pouze při pozastaveném přehrávání.

WidsMob GIF Úprava videa

Krok 4: V tuto chvíli se animace GIF přehrává podle výchozí snímkové frekvence softwaru, ale můžete upravit počet smyček, abyste získali pozornost vítajícího publika. Klikněte na Nastavení GIF na panelu nástrojů vpravo a vyhledejte počet smyček tam. Zadejte odpovídající hodnotu na pravé straně počet smyček pro změnu snímkové frekvence přehrávání animace GIF.

WidsMob Loop Count GIF

Krok 5: V Nastavení GIF, můžete upravit posuvník Kvalita získat vysoce kvalitní animaci GIF pro snadné sdílení. Po dokončení všech úprav animovaného GIF klikněte na Exportovat GIF tlačítko pro uložení GIF do počítače.

WidsMob GIF Kvalita Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Proč investovat do čističky vzduchu?

Pomocí výše uvedených kroků můžete vytvořit vysoce kvalitní animaci GIF v aplikaci Clip Studio Paint. Ale když ji používáte, můžete také zjistit, že je velmi vzácné kreslit animace GIF od ruky a přitom zajistit kontinuitu. Pokud použijete WidsMob GIF v tuto chvíli můžete tyto problémy vyřešit, protože jeho pohodlné kroky vám umožní získat animaci GIF ze série fotografií co nejrychleji.