Bezplatný odstraňovač vodoznaků online - Odstraňte jakýkoli typ vodoznaku z fotografie/obrázku

Poslední aktualizace 20. května 2024 by Peter Wood


V digitálním věku, kdy se sdílení a používání obrázků online stalo běžnou praxí, přítomnost vodoznaků často představuje výzvu jak pro tvůrce obsahu, tak pro uživatele. Ačkoli vodoznak slouží důležitému účelu ochrany duševního vlastnictví, v některých případech mnoho platforem pro sdílení obrázků stále automaticky vodoznaky obrázků, a to i tvůrcem obsahu, takže je důležité ovládat techniky odstraňování vodoznaků. V tomto článku prozkoumáme 3 populární online možnosti odstranění vodoznaku a představit skvělou alternativu, díky které je odstranění vodoznaku rychlejší a přesnější.

Zdarma odstraňovač vodoznaku online

Část 1: 3 Online odstraňovač vodoznaku pro odstranění vodoznaku z obrázku

Aiseesoft

Aiseesoft je softwarová společnost, která nabízí několik užitečných editačních softwarů pro počítače, a Aiseesoft Free Watermark Remover Online je jednou z nejnovějších sekcí, které byly vyvinuty na základě osvědčené technologie, která zajišťuje, že nástroj pro odstraňování vodoznaků je praktický a snadno použitelný. Stačí bez problémů nahrát obrázek s vodoznakem na web a budete moci vodoznak z obrázku odstranit.

vlastnost

1. Odstraňte vodoznaky z mnoha různých typů obrázků, včetně JPG, JPEG, PNG a dalších.

2. Inteligentně odstraňuje vodoznaky z obrázků pomocí technologie AI.

3. Odstraňte vodoznaky z obrázků dostatečně rychle, abyste získali obrázky bez vodoznaků v krátkém čase.

4. Optimalizujte data parametrů obrázku, abyste zachovali vysoce kvalitní export obrázku.

Krok 1: Otevřete prohlížeč na svém počítači a přímo zadejte https://www.aiseesoft.com/watermark-remover-online/ pro vstup do Aiseesoft Free Watermark Remover Online. Na stránce klikněte na Nahrát obrázek vyberte obrázek s vodoznakem ve vyskakovacím dialogovém okně a nahrajte jej na webovou stránku.

Aiseesoft Nahrajte vodoznak obrázku

Krok 2: Po úspěšném nahrání obrázku budete moci začít vybírat vodoznak v obrázku na stránce náhledu obrázku. Zde budete moci mít obojí Kartáč a laso nástroje pro výběr vodoznaku. Při výběru vodoznaku na obrázku můžete použít Vymazat nástroj pro úpravu detailů.

Vodoznak Aiseesoft Lasso

Krok 3: Jakmile je vodoznak vybrán, klepněte na Odstranit a chvíli počkejte, vodoznak bude z obrázku odstraněn. Odstranění je úspěšné a můžete si prohlédnout náhled obrázku bez vodoznaku. Až budete s výsledkem spokojeni, klikněte na Ke stažení tlačítko pro uložení obrázku bez vodoznaku do počítače.

Aiseesoft ke stažení vodoznak Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Malovat

Malovat je nástroj, který inteligentně vyplní chybějící oblasti obrázku analýzou okolního pozadí, odstraněním vodoznaků a jejich vyplněním bez jakékoli stopy. Inpaint používá pokročilé algoritmy k analýze pixelů kolem vybrané oblasti při analýze obrazu a vytváří plynulý výsledek.

vlastnost

1. Uživatelsky přívětivá stránka pro úpravu obrázků.

2. Poskytuje další retušovací nástroje pro vylepšení vzhledu vašich fotografií.

3. Přizpůsobte výběr oblastí v obrázku, které je třeba odstranit, a automaticky je vyplňte obsahem.

4. Podporuje rozlišení obrázků až 4.2 MB pro úpravy a export.

Krok 1: Navštivte https://theinpaint.com/ a přejděte do svého prohlížeče na oficiální web společnosti Inpaint. V tomto bodě stránky zjistíte, že Inpaint nabízí dva režimy, online verzi a verzi ke stažení. Chcete-li použít online verzi, stačí kliknout na Nahrát obrázek a ve vyskakovacím dialogovém okně vyberete obrázek s vodoznakem a nahrajete jej na webovou stránku.

Malovat

Krok 2: Jakmile vstoupíte na stránku pro úpravy obrázku, na levé straně stránky náhledu obrázku je k dispozici řada nástrojů pro odstranění vodoznaku z obrázku. Použijte Nástroj Maker, Nástroj Lassonebo Nástroj polygonální laso pro zvýraznění vodoznaku na obrázku, což umožňuje vybrat více vodoznaků na obrázku současně.

Štětec na malování

Krok 3: Klepněte na tlačítko Vymazat tlačítko pro odstranění vybraného vodoznaku z obrázku. Po úspěšném odstranění budete moci zobrazit náhled obrázku bez vodoznaku. Po potvrzení klikněte na Ke stažení tlačítko pro uložení obrázku s vodoznakem do vašeho zařízení.

Inpaint ke stažení Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Apeaksoft

Apeaksoft Free Watermark Remover je profesionální odstraňovač vodoznaků, který je první volbou mnoha lidí pro odstraňování vodoznaků online. Při použití Apeaksoftu můžete odstranit řadu nežádoucích prvků, včetně vodoznaku obrázku. Nabízí také odstranění vodoznaku spolu s prolínáním barev, výplní okrajů a mnoha dalšími funkcemi.

vlastnost

1. Odstraňte z obrázků nežádoucí prvky, včetně grafických log, nálepek a také dat a vodoznaků.

2. Poskytněte dávkové zpracování obrázků pro práci na více snímcích současně.

3. Vlastní editační funkce pro provádění základních úprav obrázků.

4. Podporuje import obrázků z a do TIFF, PNG, BMP a mnoha dalších formátů.

Krok 1: Navštivte https://www.apeaksoft.com/watermark-remover/, který vám poskytne přímý přístup na stránku bezplatného odstraňování vodoznaků Apeaksoft ve vašem prohlížeči. Klikněte na Odebrat nyní tlačítko na stránce pro vstup na stránku pro nahrání obrázku a nahrání obrázku s vodoznakem na web.

Apeaksoft Odstranit nyní

Krok 2: Po úspěšném nahrání obrázku automaticky přejde na stránku pro úpravy obrázku. Přiblížení a oddálení obrázku vám umožní lépe vybrat vodoznak v obrázku. Použijte některý z Kartáč, lasonebo polygonální nástroje pro zvýraznění vodoznaku v obrázku.

Apeaksoft Lasso

Krok 3: Po úspěšném zvýraznění vodoznaku klepněte na Odstranit tlačítko pro jeho odstranění. Po odstranění můžete obrázek zobrazit bez vodoznaku a kliknout na Plodina tlačítko pro základní úpravy obrázku. Po dokončení všech úprav klepněte na Ke stažení tlačítko pro uložení obrázku s vodoznakem do vašeho zařízení.

Apeaksoft ke stažení Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 2: Nejlepší alternativa k odstranění vodoznaku online z fotografie

Po podrobné analýze 3 online odstraňovačů vodoznaků můžeme dojít k závěru, že online odstraňovače vodoznaků mohou nahrávat obrázky a odstraňovat vodoznaky bez instalace jakéhokoli softwaru. Zároveň se dají najít i nevýhody online odstraňovače vodoznaků, ta nejzřetelnější je ta, že nelze nahrávat větší soubory, a i když se vám je nahrání podaří, kvalita stažených obrázků je komprimována. To způsobí, že obraz po odstranění vodoznaku nemůže dosáhnout původní kvality. K vyrovnání tohoto nedostatku můžete použít WidsMob Watermark Cleaner, WidsMob Watermark Cleaner je profesionální editor vodoznaků, který upravuje vaše obrázky nebo videa z hlediska vodoznaků a dalších funkcí, jako jsou nejzákladnější přidávání vodoznaků nebo odstraňování vodoznaků.

1. Dávkový import obrázků ve formátech PNG, JPG, BMP a dalších.

2. Vícenásobný výběr a zvýraznění vodoznaků v obrázcích.

3. Inteligentně analyzujte obsah okolního obrazu a automaticky vyplňte obsah vodoznaku.

4. Upravte adresu úložiště obrázků bez vodoznaku.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte WidsMob Watermark Cleaner do počítače, po úspěšné instalaci spusťte software. Na domovské stránce softwaru uvidíte 4 různé funkce. Klikněte na Fotografie Odstranění vodoznaku tlačítko pro vstup na stránku funkce pro odstranění vodoznaků z fotografií.

Domovská stránka vodoznaku WidsMob

Krok 2: Na stránce funkce klikněte na Přidat soubory vyberte obrázek vodoznaku ve vyskakovacím dialogovém okně a importujte jej do softwaru. Protože software podporuje dávkový import, můžete vybrat více obrázků najednou a importované obrázky se zobrazí v seznamu na levé straně stránky. Vyberte jeden z nich, aby se zobrazil v okně náhledu uprostřed stránky.

Vodoznak Přidat soubory

Krok 3: Na pravé straně okna náhledu si můžete vybrat zvýraznění vodoznaku na obrázku pomocí Kartáč or Nástroj obdélník. Během tohoto procesu můžete přibližovat a oddalovat obraz pomocí Přiblížit a přesunout funkce, která usnadňuje výběr vodoznaku.

Výběr vodoznaku

Krok 4: Po dokončení výběru vodoznaku můžete proces výběru vodoznaku více upřesnit pomocí Vymazat funkce. Po úspěšném odstranění vodoznaku vyberte adresu úložiště obrázku bez vodoznaku Umístění výstupu, a potom klepněte na tlačítko Vývoz tlačítko pro export souboru s vodoznakem úspěšně odstraněným do softwaru.

widsmob-export.jpg Export vodoznaku Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 3: Nejčastější dotazy k odstranění vodoznaku online

1Co je online nástroj na odstranění vodoznaku? Jak to funguje?
Online nástroj pro odstranění vodoznaku je webový nástroj nebo služba určená k odstranění vodoznaků z obrázků nebo videí. Tyto nástroje obvykle používají algoritmy k analýze a úpravě obsahu k odstranění vodoznaku. K analýze pixelů kolem vodoznaku používá různé algoritmy a poté se snaží inteligentně vyplnit nebo prolnout oblast, aby vodoznak odstranil. Mohou používat techniky, jako je malba, aby vytvořily hladký efekt.
2Zaručují online nástroje na odstranění vodoznaku dokonalé výsledky?
Výsledky online nástrojů pro odstranění vodoznaku se liší. I když některé mohou poskytnout uspokojivé výsledky, ne vždy zaručují úplné odstranění bez snížení kvality obrazu. Konečný výsledek do značné míry závisí na složitosti vodoznaku, algoritmu zvoleného nástroje a mnoha dalších faktorech.
3Jak vybrat nejlepší nástroj na odstranění vodoznaku?
Když vybíráte nástroj pro odstranění vodoznaku, můžete jej začít analyzovat podle svých vlastních potřeb. Pokud hledáte pohodlí, můžete si vybrat online odstraňovač vodoznaku, který lze použít bez stahování a registrace. Pokud potřebujete odstranit vodoznaky pro více obrázků, pak je dobrou volbou software pro odstraňování vodoznaků, který podporuje dávkové zpracování.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že hledání účinného online odstraňovače vodoznaků nás vedlo k prozkoumání různých možností, z nichž každá má své výhody a omezení. Když zvážíme navrhované možnosti, kvalita a efekt výplně po odstranění vodoznaku mají prvořadý význam. Zatímco 3 online odstraňovače vodoznaků nabízejí řešení pro odstraňování vodoznaků, prostřednictvím dalšího komplexního průzkumu je WidsMob Watermark Cleaner solidní volbou pro ty, kteří potřebují odstranit vodoznaky v digitálním prostředí.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Mohlo by vás zajímat