Jak odstranit vodoznak v PDF - Zde jsou 4 způsoby, jak si vybrat

Poslední aktualizace 24. května 2024 by Peter Wood


Ve světě digitálních dokumentů vodoznaky často fungují jako ochranná vrstva označující vlastnictví nebo původ. Někdy však můžete zjistit, že potřebujete čisté PDF bez vodoznaků. Ať už se jedná o osobní použití nebo pracovní úkoly, touha odstranit vodoznaky je pochopitelná. Naštěstí existuje řada způsobů, jak toho dosáhnout, aby vyhovovaly různým preferencím a úrovním technické způsobilosti. V této příručce prozkoumáme čtyři efektivní způsoby odstranit vodoznaky z PDF, což vám dává znalosti k bezproblémovému zvládnutí tohoto úkolu.

Odebrat vodoznak v PDF

Část 1: Jak přímo odstranit vodoznak z PDF

Adobe Acrobat je nejrozsáhlejší nástroj pro zpracování PDF, který umožňuje prohlížet, vytvářet, manipulovat, tisknout a spravovat soubory PDF. Pokud však chcete upravovat soubory PDF, musíte použít předplatitelskou verzi Adobe Acrobat, která vám umožňuje upravovat soubory PDF a podporuje odstraňování vodoznaků ze souborů PDF.

Krok 1: Nainstalujte si do počítače Adobe Acrobat. Po úspěšné instalaci ji spusťte. Můžete si to vyzkoušet zdarma na 7 dní. Přepněte na Tools na domovské stránce softwaru a zobrazí se zde řada použitelných nástrojů. Klikněte na Edit PDF vyberte soubor PDF s vodoznakem ve vyskakovacím dialogovém okně a importujte jej do softwaru.

Adobe Edit PDF

Krok 2: Po úspěšném importu budete moci zobrazit soubor PDF v softwaru. Klepněte na tlačítko Vodoznak v horní části stránky a zobrazí se 3 možnosti úpravy vodoznaku v souboru PDF. Pokud v tuto chvíli potřebujete vodoznak z PDF odstranit, klikněte na Odstranit .

Adobe Remove Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 2: Odstraňte vodoznak z PDF v aplikaci Microsoft Word

Microsoft Word je schopen otevírat a upravovat soubory PDF. Je však třeba poznamenat, že ačkoli aplikace Word může otevřít soubory PDF, úroveň možností úprav může být ve srovnání s úpravami nativních dokumentů aplikace Word omezená, ale stále je možné odstranit vodoznaky ze souborů PDF. Když otevřete PDF ve Wordu, obsah se převede do upravitelného formátu, ale rozložení a formátování nemusí být vždy dokonale zachováno.

Krok 1: Najděte soubor PDF, ze kterého chcete odstranit vodoznak, a kliknutím pravým tlačítkem na něj vyvolejte místní nabídku. Vyberte Microsoft Word v Otevřít otevřete soubor PDF. Zobrazí se vyskakovací okno, které vám připomene, že soubor PDF se převádí na dokument aplikace Word a část obsahu bude ztracena.

Slovo OK

Krok 2: Po úspěšném převodu PDF do dokumentu aplikace Word přepněte na Design na horním panelu nástrojů vyberte Vodoznak v Pozadí stránky a otevřete stránku funkcí souvisejících s vodoznakem. Klikněte na Odstranit tlačítko pro odstranění vodoznaku.

Word Design

Krok 3: Po úspěšném odstranění vodoznaku vyberte Uložit jako v Soubor karta pro vyvolání dialogového okna Uložit jako souboru. Vyberte PDF jako formát uložení Uložit jako typa poté můžete dokument Word znovu uložit jako PDF a vodoznak byl odstraněn.

Word Uložit jako typ Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 3: Jak odebrat vodoznak z PDF online

Dokumenty Google je webová aplikace od společnosti Google, která uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a ukládat dokumenty online. Ve srovnání s tradičními kancelářskými sadami mohou Dokumenty Google importovat a převádět určité typy souborů, takže když je soubor PDF otevřen v Dokumentech Google, bude automaticky převeden do režimu úprav, abyste mohli odstranit vodoznak.

Krok 1: Přihlaste se a spusťte Disk Google ve svém prohlížeči, klikněte na ikonu + v levém horním rohu a klikněte na Nahrát soubor v rozbalovací nabídce a výběrem souboru PDF v rozbalovacím dialogovém okně jej nahrajte. Po úspěšném nahrání se zobrazí v seznamu níže.

Nahrání souboru Google

Krok 2: Vyberte soubor PDF v seznamu a klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Otevřít a poté jej otevřete výběrem Dokumenty Google. Když Dokumenty Google otevře soubor, automaticky jej převede do režimu úprav a odstraní vodoznak.

Google Remove

Krok 3: Po úspěšném odstranění vodoznaku z PDF budete muset soubor znovu uložit ve formátu PDF. Jednoduše klikněte na Ke stažení na kartě Soubor a v zobrazené místní nabídce vyberte formát PDF jako formát úložiště souborů.

Google ke stažení Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 4: Jak používat technologii AI k odstranění vodoznaku z PDF

Prostřednictvím výše uvedených metod musíte ručně vybrat vodoznak a odstranit jej a všechny převedou soubor PDF na upravitelný dokument a poté vodoznak v PDF odstraní. Ačkoli to může odstranit vodoznak velmi přesně, bohužel během procesu převodu ztratíte některé informace o souboru PDF. V tomto případě můžete použít technologii AI k odstranění vodoznaku, aniž byste změnili rozvržení a informace jakéhokoli souboru PDF. WidsMob čistič vodoznaků je odstraňovač vodoznaků vybavený technologií AI, která dokáže odstranit vodoznaky na obrázcích nebo videích a naplnit vodoznaky AI. Stačí převést soubory PDF na obrázky a poté je importovat do softwaru.

1. Odstraňte různé typy obrazových souborů, jako jsou JPG, JPEG, BMP a PNG.

2. Podpora dávkového importu obrazových souborů a náhledu.

3. Přizpůsobte nástroj pro odstranění vodoznaku a proveďte úpravy v reálném čase.

4. Technologie AI odstraňuje vodoznaky z obrázků a inteligentně je vyplňuje.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Krok 1: Stáhněte si WidsMob Watermark Cleaner do svého počítače. Po dokončení stahování jej nainstalujte a spusťte. V tuto chvíli budete mít na domovské stránce softwaru na výběr ze 4 hlavních funkcí, včetně přidávání/odebírání vodoznaků pro videa a přidávání/odebírání vodoznaků pro obrázky. V tomto okamžiku jste uložili soubor PDF jako obrázek, takže kliknete na Fotografie Odstranění vodoznaku tlačítko pro vstup na stránku pro odstranění vodoznaku obrázku.

Domovská stránka vodoznaku WidsMob

Krok 2: Klepněte na tlačítko Přidat soubory tlačítko na stránce a budete moci vyvolat dialogové okno, ve kterém vyberete všechny obrázky převedené z PDF. Po úspěšném importu se na levé straně stránky zobrazí seznam obrázků. Vybraný obrázek se zobrazí v okně náhledu.

Vodoznak Přidat soubory

Krok 3: Na pravé straně pole náhledu bude řada nástrojů pro odstranění vodoznaku. V části Výběr můžete vybrat oblast vodoznaku výběrem Kartáč nástroj nebo Obdélník nástroj. Během procesu výběru jej můžete také upravit pomocí Vymazat nástroj.

Vodoznak výběru WidsMob

Krok 4: Po úspěšném výběru oblasti vodoznaku klepněte na Vybrat složku tlačítko v Umístění výstupu pro výběr adresy úložiště výstupního obrazu. Nakonec stačí kliknout na tlačítko Export a pomocí technologie AI odstranit vodoznak ze souboru PDF a exportovat jej.

WidsMob Export vodoznaku Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Část 5: Nejčastější dotazy k odstranění vodoznaku z PDF

1Co je to PDF?
PDF je zkratka pro Portable Document Format. Jedná se o souborový formát vytvořený společností Adobe, který zachovává formát a rozvržení dokumentu, takže jej lze snadno sdílet a prohlížet na různých zařízeních.
2Co je vodoznak PDF?
Vodoznak PDF je rozpoznatelný obrázek nebo text překrývající dokument PDF. Často se používá k označení stavu nebo vlastnictví dokumentu nebo k jeho ochraně před neoprávněným použitím.
3Jak přidat vodoznak do PDF?
Vodoznaky můžete do PDF přidávat pomocí různých nástrojů, včetně Adobe Acrobatu a online editorů PDF. Obvykle je v softwaru možnost vložit do dokumentu textový nebo obrázkový vodoznak.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Při procházení různých oblastí manipulace s PDF je zásadní zvolit přístup, který odpovídá vašim specifickým potřebám a odborným znalostem. Ať už si vyberete online nástroje, profesionální software nebo technologii AI, klíčem je respektovat práva duševního vlastnictví a používat tyto metody zodpovědně. S poznatky, které získáte z této příručky, nyní máte metodu, jak odstranit vodoznaky z PDF, což vám poskytne větší flexibilitu a kontrolu nad vašimi digitálními dokumenty. Když se vydáte na tuto cestu, ať vaše soubory PDF zůstanou nedotčené a odrážejí vaše záměry a účely.

Stáhnout Stáhnout Mac Stáhnout

Mohlo by vás zajímat